Wyszukaj produkty

Wyszukiwanie oparte o nazwę pozwoli znaleźć wszystkie produkty, zawierające w nazwie podaną frazę. Możliwe jest podanie kilku słów, wówczas w pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną produkty zawierające najwięcej wystąpień. Podane słowa nie muszą występować w nazwie obok siebie, dlatego np. fraza "olej miarka" pozwoli na wyszukanie produktu, którego nazwa zaczyna się od słów "miarka poziomu oleju". Wielkość liter w wyszukiwaniu nie ma znaczenia.

Wyszukiwanie bazujące na naszych unikalnych kodach, przypisanych do asortymentu. Kody te mają postać pięciocyfrowych liczb. Podane wartości zostaną automatycznie uzupełnione do pożądanego formatu, dlatego wyszukiwanie fraz "123", "0123" oraz "00123" da te same wyniki. Możliwe jest również podanie kilku kodów w jednym wyszukiwaniu, np. "50010 50011".

Wyszukiwanie według opisu obejmuje wszystkie pola związane z produktem, takie jak jego nazwę, indeks, opis, nazwę producenta, listę części oryginalnych oraz zamienników. Z tego też powodu może trwać najdłużej. Możliwe jest podanie kilku słów, wówczas w pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną produkty zawierające najwięcej wystąpień. Wielkość liter w wyszukiwaniu nie ma znaczenia.